Izvajanje vseh vrst gradbenih del:

  • Zidanje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov

  • izdelava armiranobetonskih škarp

  • izdelava temeljnih plošč kompletno s priključki za montažno hišo

  • urejanje dvorišč in okolice

  • izdelava fasad (tudi za ekosklad)

  • izdelava hidroizolacij, premazi ter varjene hidroizolacije

  • adaptacija objektov

  • izdelava kanalizacijskih in ostalih priključkov

  • Izvajanje nadzora nad gradnjo gradbenih del – odgovorni nadzornik Aleš Kotnik

 
zidanje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov